دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 24، فروردین 1402، صفحه 1-250 
سناریوهای آینده‌ی حکمرانی فناوری اطلاعات

صفحه 121-150

10.22034/popsci.2023.401095.1276

شهره ناصری؛ امیر ناظمی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیرهوشنگ حیدری