ویژه‌نامه ترویج علم و بحران کرونا

با توجه به بحران شیوع کرونا در ایران و سایر نقاط جهان،نشریه علمی - ترویجی « ترویج علم»  درصدد افزایش آگاهی در خصوص این بیماری‌ و چالش‌های پیش‌‍روی حوزه بهداشت و سلامت فردی و عمومی می‌باشد
  در این راستا از کلیه اصحاب علم و فناوری برای تدوین مقالات موضوعی و مروری  دعوت می شود

موضوعات:

سلامتی وعلوم
اقتصاد وفناوری
آموزش ویادگیری الکترونیک
روابط اجتماعی و هنر
 پژوهش و فناوری ونوآوری
محیط زیست وتوسعه پایدار
آموزش عمومی-آموزش عالی
جامع نگری و برنامه ریزی

مهلت ارسال مقاله: 31 تیرماه 1399