روش تحلیل روایت یا روایت پژوهی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی - علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

10.22034/popsci.2022.322593.1151

چکیده

هدف: ارائه و توضیح روش تحلیل روایت: مهم ترین(تعاریف، کاربردها، اهداف، نقات قوت و ضعف، ویژگی ها، روش فرآیند، روایی و پایایی)
روش گردآوری: مرور و مطالعه اسناد و منابع اطلاعاتی از کتاب و مقالات فارسی و انگلیسی
یافته ها: روایت گویی فعالیت بسیار مهم است، زیرا روایت ها به افراد کمک می کند تا تجربیاتشان به صحنه هایی معنادار از یک داستان تبدیل شوند. این امر مستلزم استفاده از روش های استدلال فرهنگی و ارائه محتوا است.روایت یک طرح اساسی برای پیوند دادن رویدادهای انسانی است که ترکیبی قابل درک را ایجاد می کند. روایت پژوهی از دو منظر طرح پژوهش و خروجی یک پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. طرح تحقیق برای گردآوری و تحلیل روایت افراد از تجربیاتشان در طول زندگی استفاده شده است و خروجی تحقیق به بیان تحقیق پژوهشی اشاره دارد که به صورت داستانی به مخاطب ارائه می شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های قوم نگاری با پژوهش روایی این است که هدف مردم‌نگاری بررسی و درک فرهنگ و معنای آن بر اساس مشارکت‌کنندگان مختلف (رفتار، ارزش، طرز تفکر و...) است. در حالی که در تحقیق روایی، هدف آن شناخت تجربیات فردی و معنای آنهاست. داده‌های روایی مانند انواع مختلف داستان‌ها به روش‌های مختلفی از جمله مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، زمینه‌های کامپیوتری، مکالمات نوشتاری، روش‌های قوم‌نگاری، و زمینه‌های کاربردی مانند درمان جمع‌آوری می‌شوند.
مطالعات روایت زندگی راهی قانع‌کننده برای آزمایش فرضیه‌ها ارائه می‌کند، زیرا آنها پویایی‌های روان‌شناختی غنی در زندگی انسان را نشان می‌دهند.
نتیجه‌گیری: تحلیل روایی به‌عنوان یک روش کیفی برای پیشبرد تحقیقات اجتماعی، به‌طور فزاینده‌ای مورد استفاده محققان علوم اجتماعی و سایر حوزه‌ها قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها