استیو جابز آینده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

مدرسه ابتدایی خوزه اوربینا لوپز در مرز آمریکا و مکزیک در محله ای در شهر ماتاموروس واقع شده که زباله ها را در آن می ریزند و بوی گندیدگی این  زبالهها تمام روز در کلاس به مشام می رسد. معلم کلاس فردی به نام سرژیوخوئارس کورئا است که کار خود را در چارچوبی که دولت تعیین کرده انجام می دهد. اما او به این نتیجه رسید که ادامه این روش هدردادن وقت است، زیرا نمرات امتحانی  بچهها بسیار پایین بود و حتی آنهایی که نمره خوبی گرفته بودند درک مناسبی از درس نداشتند. او پس از تحقیق درمورد روش های جدید آموزشی شیفته روش آموزشی سوگاتا میترا پروفسور فناوری آموزشی دانشگاه نیوکاسل انگلستان شد و تصمیم گرفت با روش او کلاس را اداره کند. این روش براساس منطق عصر دیجیتال بود. در این روش معلم کامپیوتر را از مطالب خاصی بار می کرد و خود از کلاس بیرون می رفت تا دانش آموز خودش آنها را یاد بگیرد و یا از طریق جست و جو در اینترنت آن مطالب را فرا بگیرد. اما خوئارس کورئا به دلیل فقری که بر شهر و مدرسه حاکم بود نتوانست کامپیوتر و اینترنت را به مدرسه بیاورد. او روش آموزشی دیگری را پیاده کرد، روشی که برکار گروهی، رقابت، خلاقیت و فضای دانش آموز محور تمرکز می کرد. با این روش همه دانش آموزان او توانستند درس را بهتر فرا بگیرند به طوری که نمرات چند نفر از آنها در بالاترین سطح نمرات کشوری قرار گرفت و دختر کوچک و فقیری رتبه نخست امتحانات کشور مکزیک را از آن خود کرد.

کلیدواژه‌ها


##منابع ندارد##