چالش‏ های توسعه فناوری گیاهان تراریخته از منظر نابرابری و سیاستگذاری‌های مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 دانشیار سیاستگذاری علم و فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

3 دانشیار اقتصاد توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ظهور و توسعه فناوری گیاهان تراریخته در کشاورزی یکی از چالش­‏ برانگیزترین موضوعات در حوزه توسعه فناوری‏ های نو بوده است. این چالش‌ها شامل چالش‌های ایمنی، محیط زیست، سلامت و برابری اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه است. در این مقاله نخست چالش‏ های مطرح در توسعه فناوری گیاهان تراریخته از منظر ایجاد یا تشدید نابرابری در اقشار کشاورزان مرور شده و در نهایت سیاست‌های رویارویی با این چالش­ها در کشورهای درحال توسعه بررسی‏ می‏ شود.

کلیدواژه‌ها


Pingali, P., 2007, Will the Gene Revolution Reach the Poor?: Lessons from the Green Revolution, Wageningen: Paper presented at the Wageningen University Mansholt Lecture.
Mechlen, M. K, 2010, Agricultural Biotechnologies, Transgenic Crops and the Poor: Opportunities and Challenges, Human Rights Law Review, 749-764.
Hall, 2014, Developing and Diffusing New Technologies: Strategies For Legitimization.
Cozzens, S. E., 2007, Distributive justice in science and technology policy.
Sen, A., 1992, Inequality Reexamined, Cambridge: Harvard University Press.
Cozzens , S. E., Kallerud, E., Ackers , L., Gill , B., Harper , J., Pereira , T. S., and Zarb-Adami, N., 2007, Problems of Inequality in Science, Technology, and Innovation Policy.
James, C., 2011, Global Status of Commercialized Biotech/ GM crops: 2011, ISAAA Brief, NO. 43.
Pehu, E., and Ragasa, C., 2007, Transgenics in Agriculture and their Implications for Developing Countries, BACKGROUND PAPER FOR THE WORLD DEVELOPMENT REPORT 2008.
FAO, 2004, The State of Food and Agriculture 2003-2004: Agricultural Biotechnology-Meeting the Needs of the Poor?, Rome: FAO.