اخلاق در رسانه های دیجیتال: معرفی دیدگاه چارلز اس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دستیار پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

تأثیر رسانه­ های دیجیتال در زندگی امروزه سبب شده است تا اندیشمندان اخلاق تلاش کنند چهارچوب هنجاری مناسبی برای مواجهه با فناوری اطلاعات ارائه دهند. در این مقاله دیدگاه چارلز اس، به عنوان یکی از اندیشمندان معاصر در این حوزه را معرفی می­کنیم. «اس» از رویکردهای هنجاری اخلاق کنفسیوس، فضیلت و مراقبت دفاع می­کند و نشان می­ دهد این نظریه­ های هنجاری به دلیل توجه به نقش عاطفه در تصمیم ­گیری اخلاقی و انعطاف ­پذیری بیشتر، بهتر از نظریه­ های پیامدگرایی و وظیفه­ گرایی مسائل اخلاقی دنیای دیجیتال را حل می­ کنند. همچنین «چارلز اس» معتقد است بهترین نظریه فرااخلاقی برای مواجهه با تفاوت­ های ارزشی و هنجاری در میان فرهنگ­ های گوناگون، پلورالیسم اخلاقی است. پلورالیسم اخلاقی، برخلاف نسبی­گرایی، گفت­ وگوی میان فرهنگی را ممکن می­ سازد و بر خلاف مطلق­ گرایی، از امپریالیسم فرهنگی جلوگیری می ­کند.

کلیدواژه‌ها


ارسطو. (1389).  اخلاق نیکوماخوس. ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: طرح نو.
اسلامی، س. ح. (1387). جنسیت و اخلاق مراقبت. شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره 42، صص 42-7.
برادران نیکو، م. ا. و موسوی، آ. (1396). اخلاق در شبکه های اجتماعی دیجیتال: دفاع از اخلاق فضیلت. پژوهشنامه اخلاق، شماره 35، صص 145-123.
خسروپناه، ع. و کاشی­زاده، م. (1393). تحلیل و بررسی پلورالیسم دینی و گوهر و صدف دین. اندیشه نوین دینی، شماره 37، صص 24-7.
سروش، ع. (1378). صراط­های مستقیم. تهران: صراط.
قدران قراملکی، م. ح. (1384). نقد مدعیات قرآنی. قبسات، شماره 37، صص 158-137.
کاکایی، ق. و آویش، ه. (1395). نقد و بررسی پلورالیسم دینی نجات بخش در دیدگاه عرفانی ابن عربی و مولوی. اندیشه دینی، شماره 58، صص 76-51.
نصر، س. ح. (1382). جاودان خرد (مجموعه مقالات). به اهتمام حسن حسینی. تهران: سروش.
نیک فرید، ل. (1395). «اخلاق مراقبت: رویکردی پرستاری در اخلاق. طب و تزکیه. دوره 25، شماره 1، صص 18-9.
Eickelman Dale F. (2003). Islam and Ethical Pluralism. In Madsen R, Strong T. B., the Many and the One: Religious and Secular Perspectives on Ethical Pluralism in the Modern World, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 161–180.
Ess, C. (2006). Ethical pluralism and global information ethics. Ethics and Information Technology, 8 (4), 215-226.
Ess, C. (2007). Universal information ethics? Ethical pluralism and social justice. In Rooksby E and Weckert J, Information technology and social justice, Information Science Publishing, 69-92.
Ess, C. (2008). Culture and global networks: hope for a global ethics? in Van Den Hoven J and Weckert J, Information technology and moral philosophy, Cambridge University Press, 195- 225.
Ess, C. (2009). Digital media ethics. Polity.
Midgley, M. (1981). Trying out one’s new Sword. Twenty questions, 587-590.
Tavani, H. T. (2003). Ethics and technology: Ethical issues in an age of information and communication technology, Hoboken.
Vallor, S. (2009). Social Networking Technology and the Virtues. Ethics and Information Technology, 12 (2), 157–170.