حرکت، عنصری پویا در سیستم های سیبرنتیکی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه خوارزمی. تهران

2 دانشجوی دکترای بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه خوارزمی. تهران.

10.22034/popsci.2022.330916.1167

چکیده

سیبرنتیک، در واقع علمی است که به نظام‌های ارتباطی و کنترل در موجودات زنده، ماشین‌ها و سازمان‌ها می‌پردازد. پس‌از پیدایش سیبرنتیک، اکثر علوم، به‌گونه‌ای آشکار یا تلویحی از اصول آن بهره‌مند شده‌اند و در این‌ راستا، هر یک به فراخور حوزه خود و به‌زعم صاحب‌نظران آن علم، توصیفی مناسب از آن را ارائه داده‌اند. انسان یا هر موجود متحرّک، یک سیستم پویا و پیچیده‌ی سایبرنتیکی است. بنابراین، سیستم متحرّک از قوانین و اصول سایبرنتیک، پیروی می‌کند. سیستم‌های سیبرنتیکی به دنبال کنترل، پیش‌بینی، مشاهده‌ و سنجش‌پذیری حرکات مختلف در سیستمهای گوناگون و چگونگی ارتباط این سیستم‌ها با زیرسیستم‌ها و حتی دیگر سیستم‌ها می‌باشند. تا از این طریق به درک، پیش‌بینی و یا حتی خلق حرکات جدید نیز دست یابند. باتوجه به قابلیت مشاهده و اندازه‌گیری بودن حرکات، و به دلیل اینکه حرکات نشان دهنده ارتباط میان سیستم‌ها و زیرسیستم‌های درگیر در حرکت هستند، و با عنایت به تعریف حرکت سیبرنتیکی، تحلیل سایبرنتیکی حرکت، روشی برای یادگیری چگونگی تصمیم‌گیری اجزای سیستم‌های کنترل کننده‌ی حرکت، و نیز سبب کسب دانش عمیق‌تری نسبت به اهداف فوری و درک حرکات می‌شود. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای و مرور منابع انجام گرفته است، محققین به بررسی، معرفی و شناخت انواع حرکت در سیبرنتیک، عوامل مؤثر بر آن، حرکت سیبرنتیکی، پویایی و بازخورد در سیستم‌های سیبرنتیکی، پویایی (حرکت) در نظام کتابخانه - به عنوان یک سیستم سایبرنتیکی – و همچنین مهم‌ترین اصول سایبرنتیک، کاربست و تعامل آنها با حرکت، خواهند پرداخت.

کلیدواژه‌ها


 • آزاد، اسدالله (1391). اطلاعات و ارتباطات: مفاهیم، نظریه‌ها و جغرافیای سیاسی. تهران: کتابدار.
 • آخشیک، سمیه سادات (1391). نگاهی به مفاهیم سایبرنتیکی نهفته در نظریه کوانتومی اطلاعات. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، (9)، 37-54.
 • ابراهیمی، سعیده؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1389). رویکردی سایبرنتیکی به نظام داوری مقالات در مجلات علمی. فصلنامه کتاب، (82)، 186-198.
 • ادواردز، ویلیام اچ. (1395). یادگیری و کنترل حرکتی: از نظریه تا عمل. ترجمه علی حیرانی، محمد جهانگیری و امیر وزینی طاهر. تهران: انتشارات بامداد کتاب.
 • اکبری، علی؛ داورپناه، محمدرضا (1396). تحلیل اصول سایبرنتیک در فیزیک قدیم و جدید. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 7 (2)،  317-337.
 • برزکار، ابراهیم؛ محمدزاده، رجبعلی (1399). حرکت و شناخت: مبانی عصبی و روان‌شناختی. تهران: نشر آرتینه.
 • تاجر، پگاه؛ فقیه، نظام­الدین (1394). روند تکامل دانش با توجه به نقش مشاهده­گر در رویکردهای چهارگانه سایبرنتیک. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5 (2)، 5-21.
 • جاسپرت، اوک (2016). رباتی که می تواند مانند یک سمندر بدود و شنا کند. ترجمه محمدرضا خدایاری. بازیابی شده در 08/08/1400 از https://www.ted.com/talks/auke_ijspeert_a_robot_that_runs_and_swims_like_a_salamander/transcript?embed=true&language=fa.
 • جامعی، بهنام­الدین (1371). کاربرد نورو فیزولوژی در توانبخشی: تکنیک­های حسی و حرکتی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 • جباری، لیلا و دیگران (1399). آشنایی با مفاهیم، اصول و کاربرد سایبرنتیک. تهران: نشر چاپار.
 • حسینی، الهه؛ برادر، رویا (1395). مطالعه تعاملات میان‌رشته‌ای حوزه سیبرنتک. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، پائیز 1396، 28 (3)، 162.
 • داورپناه، محمدرضا (1395). سایبرنتیک: نظریه عمومی کنترل مکانیسم‌ها در نظام‌های مکانیکی و ارگانیکی. تهران: دبیزش.
 • زاهدی، شمس السادات؛ اسدپور، امین و حاجی نوری، خاطره (1390). رابطه سایبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان. فصلنامه مطالعات بهبود و تحول، 63، 1-25.
 • زینتی، علی (1385). مشکات: گفتمان روشنگر درباره اندیشه‌های بنیادین. قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 • سعیدی­مهر، محمد؛ مختاری، محمود ( 1388). حرکت مکانی از طبیعیات ارسطویی تا فیزیک نیوتنی. معرفت فلسفی، 6 (3)، 173-211.
 • سیج، جورج (1378). یادگیری و کنترل حرکتی: از دیدگاه روان‌شناسی عصبی. ترجمه حسن مرتضوی. مشهد: انتشارات سنبله.
 • فریار، اکبر؛ رخشان، فریدون (1371). ناتوانی‌های یادگیری. چاپ سوم. تبریز: انتشارات نیا.
 • فقیه، نظام­الدین (1383). نظام‌های پویا: اصول و تعیین هویت. تهران: سمت.
 • قنادی­نژاد، فرزانه (1398). رویکرد سایبرنتیکی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز با تأکید بر نقش کنترل و بازخورد در شناسایی مشکلات این کتابخانه. نشریه علمی تخصصی ادکا، 5 (5)، 35-52.
 • لاتاش، مارک ال. (1395). اصول کنترل حرکت. ترجمه محمدتقی اقدسی، محمد جهانگیری. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
 • لیتل‌جان، استیفن (1394). نظریه‌های ارتباطات.ترجمه مرتضی نوربخش، اکبر میرحسنی؛ ویراسته علی قاسم‌نژاد جامعی. تهران: نشر جنگل.
 • ملکی، بهنام؛ غرایی، اقبال (1393). رشد و یادگیری حرکتی. تهران: پوران پژوهش.
 • میران بیگی، محمد؛ جلالی، علی‌اکبر؛ میران بیگی، علی (1389). دست سایبرنتیکی و حرکت تحت کنترل اراده افراد معلول. دو ماهنامه هوش مصنوعی و ابزار دقیق، شهریور 1389، 4 (3)(پیاپی 21)، 60-67.
 • نریمانی، حسین؛ قیاسی، میترا (1396). کاربرد مفاهیم سایبرنتیک در کنترل و تحلیل ساختار پیچیده حرکت. سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی ایران، تهران،https://civilica.com/doc/653987.
 • هاردمن، مایکل ام.؛ درو، کلیفورد جی.؛ اگن ام.، وینستون (1391). روان­شناسی و آموزش کودکان استثنایی: جامعه، مدرسه و خانواده. ترجمه حمید علیزاده و همکاران. تهران: انتشارات دانژه.
 • هی­وود، کاتلین ام. (1393). رشد و تکامل حرکتی در طول عمر. ترجمه مهدی نمازی­زاده و محمدعلی اصلان­خانی. تهران: سمت.
 • Jin, Zhi (2018). Cybernetics in Environment Modeling-Based Requirements Engineering for Software Intensive Systems. Cambridge: Morgan Kaufmann.
 • Heyligen, Francis(1992). Principles of Systems and Cybernetics: an evolutionary perspective. Available in: http://134.184.131.111/Papers/PrinciplesCybSys.pdf.
 • Heylighen, Francis; Joslyn, Cliff (2001). Cybernetics and Second-Order Cybernetics inEncyclopedia of Physical Science  &  Technology.  3rd  ,  New York: Academic  Press.
 • Kerdvibulvech, Chutisant (2014). Hybrid Model Hand Motion for Cybernetics application. IEEE International Conference on Systems, Men, and Cybernetics, October 5-8 2014, 2367-2372.
 • Kim, Hyung Goo R.; Angelaki, Dora E.; DeAngelis, Gregory C. (2022). A Neural Mechanism for Detecting Object Motion During Self-Motion. eLife,11, e74971. DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.74971.
 • Latash, Mark L. (1998). Neurophysiological Basis of Movement. Champaign: Human Kinetics.
 • Lerner, A. Ya (1975). Fundamentals of Cybernetics. London: Scientific Information Consultants.
 • Li, Peng; Zhou, Jihe (2022). Motion Tracking and Detection System Based on Motion Sensor. Hindawi: Mobile Information Systems,  2022, , 1-10. https://doi.org/10.1155/2022/8681492.
 • Lutsenko, Ihor (2016). Principles of Cybernetic Systems Interaction, Their Definition and Classificaion. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5, 2 (83), 37–44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.79356.
 • Martin, Suzanne; Kessler, Mary (2016). Neurologic Interventions for Physical Therapy. St. Louis: Elsevier Saunders.
 • Novikov, D. (2015). Cybernetics: from past to future. Heidelberg: Springer, Available in: https://www.researchgate.net/ publication /287319297.
 • Pickering, Andrew (2015). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2nd ed., Elsevier.
 • Shumway-Cook, Anne; Woollacott, Marjorie (2012). Motor Control: translating research into clinical practice. Philadelphia: Wolters Kluwer, Lippincott William & Wilkins.
 • Sweeting, Ben; Sutherland, Sally (2022). Cybernetic Transdisciplinarity as Pedagogy. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/ publication/361582719.