رویکرد قانون گذار در قبال پدیده کارچاق کنی و اعمال نفوذ برخلاف حق

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- م

10.22034/popsci.2022.264786.1072

چکیده

شهروندان هر جامعه ای از حقوق و اختیاراتی بهره مند و برخوردار می باشند که بسیاری از آنها جز نیاز های اولیه و اساسی محسوب می شود که می بایست محترم شمرده شده و تضمین گردد. یکی از مهم ترین حقوق هر شهروند جامعه، حق دسترسی عادلانه و بدون تبعیض آمیز به کلیه ی امتیازات و خدمات قابل ارائه توسط نهادها و ارگان ها می باشد.اما امروزه شاهد آن هستیم که برخی افراد با ادعای نفوذ و اعتبار نزد مقامات ، کارکنان و به طور کلی نهاد های ارائه دهنده خدمات، به صورت خلاف واقع و خارج از تشریفات و روال عادی در قبال اخذ مال اقدام نموده که در عرف ما به کارچاق کنی مشهور می باشد.
در مقاله حاضر سعی بر این شده است که؛ با عنایت به اینکه صرف لفظ کارچاق کنی به تنهایی در قوانین ما فاقد وجود خارجی
بوده، با تامل در متون حقوقی، واعمال مشابه، برای عمل مذکور درحالات و فروض مختلف مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. از واکاوی و مداقه در اعمال کارچاق کن ها و گسترش روز افزون آنها و همچنین رویکرد قانونی در قبال این رفتار های ناقض نظام سلامت اداری نتیجه می گیریم که: قوانینی که بیشترین تطابق با عمل کارچاق کنی را دارا می باشند مدت زمان بسیار زیادی از تصویب آنها گذشته است و دیگر باتوجه با شرایط فعلی جامعه که شاهد پیشرفت و گسترش بزهکاری در تمامی حوزه ها می باشیم ، پاسخگو نخواهد بود و در این باره از نظر قانونی کاملا منفعلانه عمل شده است.
همچنین عواملی چون گسترش بدون ضابطه دفاتر و موسسات حقوقی در سالیان گذشته و عدم نظارت کافی بر آنها، وجود کاغذ بازی اداری در نهاد ها و سازمان ها، مجازات های بازدارنده و... مجموعه عواملی هستند که در وقوع و گسترش کارچاق کنی دخیل هستند.

کلیدواژه‌ها


اردبیلی،محمدعلی،(1398)، حقوق جزای عمومی، تهران،نشر میزان،تهران، ،چاپ پنجاه و هفتم،جلد اول
بیاتی،سعید،(1376) احراز هویت، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،شماره سوم،ص22
جهانگیری،سیف(1387)هشدار انتظامی،تلقی دروغ‌گویی به‌جای جعل، مجله قضاوت،شماره پنجاه وچهارم،صص17-23
دهخدا،علی‌اکبر(1377) لغت‌نامه،جلد اول،ص188،تهران،نشر روزنه،
ذاکر صالحی،غلامرضا(1391)ارتقای سلامت دستگاه قضا، مورد کاوی مبارزه با پدیده ی واسطه‌گری،مجله پژوهش حقوق کیفری،شماره اول،ص57
رحمدل،منصور(1389)،بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن با فساد مالی کارمندان،مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل،شماره پنجم،ص16
شفایی،محسن(1388)رشوه و اقسام آن،مجله ی کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره پنجاه وسه،ص15
عمید،حسن(1375) فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،ص338،تهران،نشر امیرکبیر،
عظیم زاده،شادی،(1399)، حقوق جزای اختصاصی،تهران، نشر دوراندیشان،چاپ سی و سوم،جلد دوم
قلی پور،رحمت الله(1385) فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن،مجله مجلس و راهبرد،شماره پنجاه و سوم ،ص10
قانون تجارت،مصوب(1311)
قانون مجازات اسلامی،کتاب پنجم، مصوب(1375)
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب(1315)
قانون مجازات تشدید مجازات  تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه‌برداری مصوب (1367)
قانون وکالت مصوب(1315)
کوشا،جعفر،(1390)بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی،تهران،نشر مجد،چاپ اول
کوشا، جعفر(1391) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی،مجله ی پژوهش حقوق کیفری،شماره اول، صص163-165       
گلدوزیان،ایرج(1398)بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی،تهران، نشر میزان،چاپ پنجم
میر محمدصادقی، حسین(1399)،جرائم علیه اموال و مالکیت،تهران، نشر میزان،چاپ پنجاه هفتم،جلد دوم