نقش فناوری اطلاعات در تکامل صنعت جهانی فروش کتاب و رهیافت های آن برای ارتقاء کسب و کارهای کتابفروشی ایرانی (مطالعه موردی آمازون و طاقچه)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا،تهران

2 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران؛ مدیر مسئول انتشارات رؤیای پارسیان

چکیده

با اینکه یک کتاب چاپی امروزی بسیار شبیه کتابهایی به نظر می رسد که دهه ها پیش خریده می شدند، طوفانی از تغییرات بر کل بازار و بازیگران آن تاثیر گذاشته است. کسب و کارها بیش از پیش تحت تاثیر نیروهای تغییری مانند جهانی سازی، ادغام صنایع و البته فناوری قرار می گیرند و سالهاست که تازه واردی به نام تجارت الکترونیک تقریبا در تمام بازارهای جهان هنرنمایی می کند. در این میان برخی صنایع ستی همچون خرده فروشی کتاب نیز تحت تاثیر تغییر رفتارهای خرید مشتریان که نه تنها انتظار کیفیت بالاتر بلکه خدمات مبتنی بر پاسخگویی نیز دارند، قرار گرفته اند. در این پژوهش ابتدا به معرفی و ذکر تاریخچه صنعت کتاب در سطح بین الملل پرداخته شده و در ادامه بررسی خواهد شد که چگونه فناوری اطلاعات بر نشر و توزیع کتاب تاثیر می گذارد و همچنین در مورد تفاوتهای مدل کسب و کار الکترونیکی در مقایسه با شیوه ی سنتی آن بحث خواهد شد. بعلاوه به تغییرات درآمدی در مدل سنتی و دیجیتال پرداخته می شود. در این میان کسب و کار پیشنهادی برای این پژوهش، در صنعت بین المللی آمازون و در بازار داخلی طاقچه است. لذا به معرفی شرکت ها و مدل و محیط کسب و کارشان، بررسی عوامل موفقیت و شکست آنها و در نهایت مقایسه کسب و کارهای انتخابی و پیشنهاداتی برای گسترش ایده کسب و کار و آینده این صنعت به ویژه با توجه به تاثیر فناوری پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


تسنیم. (۱۳۹۳.) مروری بر کتاب‌خوان‌های الکترونیک ایرانی از «طاقچه» و «فیدیبو» تا «خط». منتشر شده در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳. دسترسی در بهمن ۱۳۹۹.
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/12/25/677836/مروری-بر-کتاب-خوان-های-الکترونیک-ایرانی-از-طاقچه...
دیجیاتو.( ۱۳۹۷). روایت ناگفته طاقچه؛ یک کتابفروشی نزدیک. منتشر شده در اردیبهشت ۹۷. دسترسی در دی ۹۹. https://digiato.com/article/2018/05/19 /
 طاقچه.( ۱۴۰۰). سوالات متداول، طاقچه. https://taaghche.ir/faq
. Accenture. )2018.( Bringing TV to Life VIII: Innovation. Applied now. Published in April 2018. Accessed on May 2020. Available at: https://www.accenture.com/us-en/insights/communications-media/innovation-applied-now-overview 5.
 Business Insider, )2018.( Amazon Books vs. Barnes & Noble. Published on November 2, 2018, Available at: https://www.businessinsider.com/amazon-books-vs-barnes-and-noble-photos-details-2018-2
 Centre for Economics and Business Research, 2017. Bookselling Britain:  The economic contributions to - and impacts on the economy of the UK’s bookselling sector. Available at: https://www.booksellers.org.uk/BookSellers/BizFormFiles/dea8bb9d-a0a4-440d-9e7e-5de5f836eb88.PDF
Daily Mail) 2019.( Amazon Prime Day 2019 Deals. Available at:
eBook Reader.) 2017(. International Report of eBook Sales Reveals Surprising Numbers. Published in March 2017. Accessed on March 2021. Available at: https://blog.the-ebook-reader.com/2017/03/09/international-report-of-ebooks-sales-reveals-surprising-numbers/
eduscapes) 2020(. The History Of Libraries. Published on May 4, 2020, Available at: https://eduscapes.com/wp/the-history-of-libraries/
Fei, and Viswanadham) 2017.( E-business and Supply Chain Issues in Book Publishing Industry in Asia. Logistics Conference Paper. Available at: https://www.csa.iisc.ac.in/~nv/91Weng%20Fei%20paper.pdf
Forbes, 2016. Why Would Amazon Open Physical Stores? Published on February 11, 2016, Available at: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/02/11/why-would-amazon-open-physical-stores/?sh=771f9934964d#59e3fd2f3a1a/
FORTUNE, )2016.( Barnes & Noble’s Stores Provide Relief as Online Sales Plunge. Published on March 4, 2016, Available at: https://fortune.com/2016/03/03/barnes-noble-results/
Gaille. B)2018( 24 Bookstore Industry Statistics and Trends. Published on January 20, 2018. Accessed on May 2020, Available at: https://brandongaille.com/24-bookstore-industry-statistics-and-trends/
Griffith, P. (1997). Book & print in New Zealand: A guide to print culture in Aotearoa. Victoria University Press.
Live Science,( 2008. )How Gutenberg Changed the World. Published on ay 26, 2008, Available at: https://www.livescience.com/2569-gutenberg-changed-world.html
History Cooperative, 2016. A History of eBooks. Published on September 15, 2016, Available at: https://historycooperative.org/the-history-of-e-books/
IMBUE PARTNERS, LLC. Industry Leader`s Perspectives on the Digital Transformation Journey in Publishing
Jiang, Y., & Katsamakas, E. (2010). Impact of e-book technology: Ownership and market asymmetries in digital transformation. Electronic Commerce research and applications9(5), 386-399
Katsarova, I.) 2016( E-books: Evolving markets and new challenges. [pdf] European Parliament Research Service
Pew Research Center) 2012( An introduction to the issues surrounding libraries and e-books. Published on June 22, 2012, Available at: https://www.pewresearch.org/internet/2012/06/22/part-1-an-introduction-to-the-issues-surrounding-libraries-and-e-books/
PricewaterhouseCoopers) 2010( Turning the Page - The Future of eBooks. Available at: http://www.foresightfordevelopment.org/sobipro/54/826-turning-the-page-the-future-of-ebooks
 
Publishers Weekly) 2015( 20 Years of Amazon.com Bookselling. Published on September 4) 2015(. Accessed on March 25, 2021. Available at: https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/bookselling/article/67986-20-years-of-amazon-com-bookselling.html
Smart Insights) 2020( Amazon.com marketing strategy: A business case study. Published on Nov. 2020. Accessed on Feb 2021. Available at: https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/online-business-revenue-models/amazon-case-study/amp/
TCK Publishing, (2016). What Is an eBook? Eight eReader Benefits. Published on August 2016, Available at: https://www.tckpublishing.com/what-is-an-ebook/
The Guardian (2013). The digital truths traditional publishers do not want to hear. Available at: https://amp.theguardian.com/books/booksblog/2013/apr/29/digital-truths-traditional-publishers
The New York Times( 2009.) Encyclopedic Knowledge, Then vs. Now. Published on May 2, 2009, Available at: https://www.nytimes.com/2009/05/03/business/03digi.html?mcubz=0
Van Ullen, M. & Germain, C. (2002). Business as usual: Amazon.com and the academic library.