آزمایشگاه روی یک تراشه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد نانو شیمی؛ دانشگاه کرمان

چکیده

آزمایشگاه روی یک تراشه4 )شکل 1( ابزاری است که یک یا چند کاربرد تجزیه ای شیمیایی را در تراشه ای با ابعاد چند میلی متر یا چند سانتی متر مربع ادغام می کند و به انجام می رساند. در ابتدا اکثر فرایندها به طور کلی روی سیلیکون انجام می پذیرد. در این مقاله به تاریخچه پیدایش این فناوری و همچنین نحوه ساخت آن، کاربردهای روزافزون و متنوع، مزایا و معایب استفاده از این فناوری و در نهایت به تحولات و پیشرفت هایی پرداخته می شود که به تازگی صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها