آینده روزنامه نگاری علمی در عصر دیجیتال

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

روزنامه نگار علمی

چکیده

روزنامه­نگاری علمی در هیچ برهه­ای از تاریخ همچون امروز پراهمیت نبوده است. شهروندان در سراسر جهان یکی پس از دیگری با مسائل بحث­برانگیز مختلفی روبه­رو می­شوند. اثرات احتمالی مواد غذایی تراریخته، مرگ اسرارآمیز زنبورهای عسل، شیوه­های درمانی مختص هر فرد از طریق دانش ژنتیک، تغییرات اقلیمی و احتمال بازگرداندن گونه­های منقرض­شده به حیات، از جمله این مسائل هستند. در این میان، امکان چندانی برای دسترسی به اطلاعات مستقل و مبتنی بر شواهد عینی وجود ندارد. از گذشته تاکنون، بیشتر مردم برای به دست آوردن اطلاعات، به رسانه­های واسطه متکی بوده­اند و این رسانه­ها نیز بسته­هایی از اطلاعات را عرضه می­کردند که برای طیف گسترده­ای از خوانندگان، شنوندگان و بینندگان تهیه می­شد. در این میان، مردم به طور ناخواسته طی تماشای اخبار تلویزیون، خواندن روزنامه صبح و یا ورق زدن مجله­های چیده شده روی پیشخوان دکه مطبوعاتی، با اخبار علمی روبه­رو می­شدند. با اینکه هنوز در بسیاری از کشورها این رویه همچنان پابرجاست، اما امروزه شهروندان به طور گسترده­ای به جستجوی آگاهانه در اینترنت برای یافتن اطلاعات مدنظر خود می­پردازند. روزنامه­نگاران علمی نیز در این عرصه حضور دارند و با وبلاگ­نویسی؛ اخبار و مطالب مختلف را در طیف گسترده­ای از خروجی­های مبتنی بر وب قرار می­دهند. اما پیدا کردن اطلاعات خوب، نیازمند تلاش از سوی فرد جستجوکننده است و در این میان، عامه مردم معمولاً جستجوی دقیقی در فضای وب انجام نمی­دهند.  این مقاله به بررسی این وضعیت پیچیده و نیز احتمالاتی که می­توان بر اساس این وضعیت برای آینده متصور بود پرداخته است. در این فصل ابتدا به بررسی سیر تاریخی تکامل روزنامه­نگاری علمی پرداخته می­شود و سپس ویژگی­های روزنامه­نگاران علمی عصر جدید و نیز رسانه­های مورد استفاده آنها مورد بررسی قرار می­­گیرد و در نهایت به بررسی چالش­های پیش­روی آینده خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌هاAllan, S. (2011). ‘Introduction: science journalism in a digital age’, Journal-
ism 12, 7: 771–777.
Allgaier, J., S. Dunwoody, D, Brossard, Y-Y. Lo and H. P. Peters (2013) ‘Jour-
nalism and social media as means of observing the contexts of science’,
Bioscience, 63, 4: 284–287.
Bauer, M. (1998). ‘The medicalization of science news – from the “rocket-
scalpel” to the “gene-meteorite complex”’, Social Science Information, 37,
4: 731–751.
Sharon Dunwoody Bauer, M. and Bucchi, M. (eds) (2007). Journalism, Sci-
ence and Society, London and New York: Routledge.
Bauer, M. W., Howard, S., Romo, R., Yulye, J., Massarani, L. and Amorim, L.
(2013). Global science journalism report: working conditions and practices,
professional ethos and future expectations, London: Science and Develop-
ment Network.
Boykoff, M.T. and Boykoff, J. M. (2004). ‘Balance as bias: global warming
and the US prestige press’, Global Environmental Change, 14, 2: 125–136.
Broks, P. (2006).Understanding Popular Science, Maidenhead, Berkshire:
Open University Press.
Brumfiel, G. (2009). ‘Supplanting the old media?’, Nature (18 March), 458:
274–277.
Bucchi, M. and Mazzolini, R. G. (2003). ‘Big science, little news: science
coverage in the Italian daily press, 1964–1997’, Public Understanding of
Science, 12, 1: 7–24.
Burnham, J. C. (1987). How Superstition Won and Science Lost, New Bruns-
wick, NJ: Rutgers University Press.
Collins, H. M. (1987). ‘Certainty and the public understanding of science: sci-
ence on television’, Social Studies of Science, 17, 4: 689–713.
Dearing, J. (1995). ‘Newspaper coverage of maverick science: creating con-
troversy through balancing’, Public Understanding of Science, 4, 4: 341–
361.
De Cheveigné, S. (2006). ‘Science and technology on TV news’, in J. Wil-
lems and W. Göpfert (eds) Science and the Power of TV, Amsterdam: VU
University Press, 85–100.
Dimopoulos, K. and Koulaidis, V. (2002). ‘The socio-epistemic constitution
of science and technology in the Greek press: an analysis of its presenta-
tion’, Public Understanding of Science, 11, 3: 225–242.
Dunwoody, S. (1999). ‘Scientists, journalists, and the meaning of uncertainty’,
in S. M. Friedman, S. Dunwoody and C. L. Rogers (eds) Communicating
Uncertainty: Media Coverage of New and Controversial Science, Mahwah,
NJ: Erlbaum, 59–79.
Dunwoody, S. (2004). ‘How valuable is formal science training to science
journalists?’, Communicacao e Sociedade, 6: 75–87.
Dunwoody, S. and Konieczna, M. (2013). ‘The role of global media in telling
the climate change story’, in S. J. A. Ward (ed.) Global Media Ethics: Prob-
lems and Perspectives, Oxford: Blackwell Publishing, 171–190.
Einsiedel, E. F. (1992). ‘Framing science and technology in the Canadian
press’, Public Understanding of Science, 1, 1: 89–101.
Fahy, D. and Nisbet, M. C. (2011). ‘The science journalist online: shifting
roles and emerging practices’, Journalism, 12, 7: 778–793.
Fishman, M. (1980). Manufacturing the News, Austin, TX: University of Tex-
as Press.
Fuhrmann, L. (2013). ‘Investigative journalism center hires prominent jour -
nalist Ron Seely as reporter, editor, mentor’, WisconsinWatch.org; online
at www.wisconsinwatch. org/2013/06/20/investigativejournalism-center-
hires-prominent-journalist-ron-seely-as-reporter-editor-mentor/; accessed
31 July 2013.
Golinski, J. (1992). Science as Public Culture: Chemistry and Enlightenment
in Britain, 1760–1820, Cambridge: Cambridge University Press.
Goodell, R. (1977) The Visible Scientists, Boston, MA: Little, Brown.
Goodell, R. (1986). ‘How to kill a controversy: the case of recombinant DNA’,
in S. M. Friedman, S. Dunwoody and C. L. Rogers (eds) Scientists and Jour-
nalists: Reporting Science As News, New York: Free Press, 170–181.
Granada, A. (2011). ‘Slaves to journals, serfs to the web: the use of the inter -
net in newsgathering among European science journalists’, Journalism, 12,
7: 794–813.
Gregory, J. and Miller, S. (1998). Science in Public: Communication, Culture,
and Credibility, Cambridge, MA: Basic Books.
Hijmans, E., Pleijter, A. and Wester, F. (2003). ‘Covering scientific research in
Dutch newspapers’, Science Communication, 25, 2: 153–176.
Hornig, S. (1990). ‘Television’s NOVA and the construction of scientific
truth’, Critical Studies in Mass Communication, 7, 1: 11–23.
InsideClimate News Staff (2013). ‘InsideClimate News team wins Pulit-
zer Prize for national reporting’; online at http://insideclimatenews.org/
news/20130415/insideclimate-news-team-wins-pulitzerprize-national-re-
porting; accessed 3 June 2013.
Kiernan, V. (2003). ‘Diffusion of news about research’, Science Communica-
tion, 25, 1: 3–13.
LaFollette, M. (2002). ‘A survey of science content in US broadcasting, 1940s
through 1950s’, Science Communication, 24, 1: 34–71.
Laslo, E., Baram-Tsabari, A. and Lewenstein, B. V. (2011). ‘A growth me-
dium for the message: online science journalism affordances for exploring
public discourse of science and ethics’, Journalism, 12, 7: 847–870.
Lehmkuhl, M., Karamanidou, C., Mora, T., Petkova, K., Trench, B. and AV -
SA-Team (2012). ‘Scheduling science on television: a comparative analysis
of the representations of science in 11 European countries’, Public Under -
standing of Science, 21, 8: 1002–1018.
León, B. (2008). ‘Science related information in European television: a study
of prime-time news’, Public Understanding of Science, 17, 4: 443–460.
Mellor, F., Webster, S. and Bell, A. R. (2011). Content Analysis of the BBC’s
Science Coverage. Appendix A of BBC Trust Review of Impartiality and
Accuracy of the BBC’s Coverage of Science; online at www.bbc. co.uk/
bbctrust/ assets/files/pdf/ our_work/science _impartiality/ appendix_a.pdf;
accessed 30 July 2013.
Metcalfe, J. and Gascoigne, T. (1995). ‘Science journalism in Australia’, Pub-
lic Understanding of Science, 4, 4: 411–428.
Mooney, C. and Nisbet, M. C. (2005). ‘Undoing Darwin: as the evolution
debate becomes political news, science gets lost’, Columbia Journalism Re-
view, 2, 20 (September/October): 30–39.
National Science Board (2012). Science and Engineering Indicators 2012, Ar-lington VA: National Science Foundation.
Nelkin, D. (1995). Selling Science, revised edition, New York: W.H. Freeman
and Company.
Pellechia, M.G. (1997). ‘Trends in science coverage: A content analysis of
three US newspapers’, Public Understanding of Science, 6, 1: 49–68.
Peters, H.P., Brossard, D., de Cheveigne, S., Dunwoody, S., Kallfass, M.,
Miller, S. and Tsuchida, S. (2008). ‘Interactions with the mass media’, Sci-
ence, 321, 5886: 204–205.
Phillips, D. P., Kanter, E. J., Bednarczyk, B. and Tastad, P. L. (1991) ‘Impor -
tance of the lay press in the transmission of medical knowledge to the scien-
tific community’, New England Journal of Medicine, 325, 16: 1180–1183.
Riesch, H. (2011). ‘Changing news: re-adjusting science studies to online
newspapers’, Public Understanding of Science, 20, 6: 771–777.
Secko, D. M., Tlalka, S., Dunlop, M., Kingdon, A. and Amend, E. (2011).
‘The unfinished science story: journalist-audience interactions from the
Globe and Mail’s online health and science sections’, Journalism, 12, 7:
814–831.
Silverstone, R. (1985). Framing Science: The Making of a BBC Documentary,
London: British Film Institute.
Wilson, K. (2000). ‘Drought, debate, and uncertainty: measuring reporters’
knowledge and ignorance about climate change’, Public Understanding of
Science, 9, 1: 1–13.
Zara, C. (2013). ‘Remember newspaper science sections? They’re almost all
gone’, International Business Times, 10 January; online at www.ibtimes.com/
remember-newspaper-science-sections-theyre-almostall-gone-1005680; ac-
cessed 31 May 2013.