ده عکس علمی عجیب از قرن نوزدهم

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

پژوهشگر و عکاس علمی

چکیده

هنگامی که عکاسی با علم تلفیق میشود تحقیقات علمی را مستند می کند و آن را به تصویر میکشد، موضوعی که در
نهایت سادگی همواره باعث آسوده تر شدن روند پیشرفت علم بوده است. کیفیت عکس علمی صرفنظر از خصوصیات
فیزیکی سوژه، محدودیتهای زمانی و ابزار نورسنجی نیازمند یک ذهن خلاق و جستج وگر است؛ به طوری که با وجود
همه این محدودیت ها، در قرن نوزدهم میلادی پژوهشگرانی مشغول آزمون و خطا با هدف خلق چنین عک سهائی بودند.
عکسهای علمی ثبت شده در اواسط قرن ۱۹ میلادی اهمیت ویژ های در تاریخچه عکاسی علمی دارند. انتخاب موضوع
عکاسی نکته اصلی این پژوهشگران بوده و تدارک ابزار ثبت مناسب برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار داشته است. در
مقاله زیر تعداد ۱۰ نمونه مطرح ارائه می شود که باعث تحول شگرف در دنیای عکاسی و علم شده است.

کلیدواژه‌ها


##منابع ندارد##