نظام رتبه بندی سایمگو و راهکارهای جست وجو در آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علم ‫سنجی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش معرفی نظام رتبه‫بندی سایمگو و راهکارهای جست­وجو در آن به منظور استفاده از خدمات و محصولات مختلفی است که مؤسسه سایمگو فراهم می­ کند. مؤسسه سایمگو که یکی از مؤسسه ­های علم­ سنجی در جهان است توسط پروفسور اسپانیایی، فِلیکس دِمویا انِگون در سال 2008 میلادی به عنوان یک اسپین­آف[1] تأسیس شد و از طریق ایجاد دسترسی رایگان به بخشی از اطلاعات یک پایگاه اطلاعاتی معتبر یعنی نمایه استنادی اسکوپوس از شرکت الزویر و نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس شاخص­ هایی معین امکان رتبه­ بندی مجله­ ها، کشورها و مؤسسه ­هایی را فراهم کرده است که در این پایگاه موجودند.
همچنین این مؤسسه خدماتی از جمله مشاوره، تهیه گزارش، استفاده از ابزارهای وایز (مصورسازی علم، نمودارهای حبابی موضوع و گزارش­های جهانی) به منظور کمک به درک واقعیت­ ها، تصمیم­ گیری­های آگاهانه و کارآمدی سیاست­گذاری­ها در مورد عملکرد پژوهشی سازمان­ها ارائه می ­دهد.[1]. Spin-Off

کلیدواژه‌ها


رسولی، ب. و علیدوستی، س. (1395). پیش­نما: جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان (توصیف شاخصها و روند سالانه آنها تا 2015). تهران: پژوهشگاه علوم و فناروی اطلاعات ایران.
مهراد، ج. و بینش، س. م. (1392). رتبه­بندی نشریات موسسه­ ها و کشورها بر اساس نظام سایماگو. شیراز: تخت جمشید.
SciELO, (n. d.). Retrieved November 27, 2018, from: https://www.scielo.org/php/index.php?lang=en
SCImago, (n. d.).  Scimagolab [Portal]. Retrieved April 11, 2018, from: https://www. scimagolab.com/
SCImago, (n. d.).  Scimagolab [Portal]. Retrieved November 27, 2018 from: https://www. scimagolab.com/
SCImago, (n. d.). SIR- Scimago Institutions Rankings [Portal]. Retrieved April 12, 2018 from: https://www.scimagoir.com/methodology.php
SCImago, (n. d.). SIR- Scimago Institutions Rankings [Portal]. Retrieved April 12, 2018 from: https://www.scimagoir.com
SCImago, (n. d.). SIR- Scimago Institutions Rankings [Portal]. Retrieved November 27, 2018from: https://www.scimagoir.com
SCImago, (n. d.). SIR- Scimago Institutions Rankings [Portal]. Retrieved May 13, 2019 from: https://www.scimagoir.com/methodology.php
SCImago, (n. d.). SIR- Scimago Institutions Rankings [Portal]. Retrieved May 18, 2019 from: https://www.scimagoir.com/methodology.php
SCImago, (n. d.). SJR- SCImago Journal & Country Rank [Portal]. Retrieved April 11, 2018 from: https://www.scimagojr.com/help.php
SCImago, (n. d.). SJR- SCImago Journal & Country Rank [Portal]. Retrieved April 11, 2018 from: https://www.scimagojr.com/aboutus.php
SCImago, (n. d.). SJR- SCImago Journal & Country Rank [Portal]. Retrieved April 11, 2018 from: https://www.scimagojr.com/viztools.php
SCImago, (n. d.). SJR- SCImago Journal & Country Rank [Portal]. Retrieved November 27, 2018 from: http://www.scimagojr.com
SciELO, (n.d.). Retrieved April 11, 2018 from from http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en