رصدخانه هوش مصنوعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی همدان

10.22034/popsci.2022.296606.1112

چکیده

رصدخانه‌ها همواره در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و پروژه‌های آینده‌نگارانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. وظیفه آنها پایش تحولات و شناسایی روندها و فرصت‌ها برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی موثر است. رصدخانه‌ها بصورت تخصصی فعالیت می‌کنند و معمولا بازوی مشورتی نهادهای سیاست‌گذاری کلان مانند وزارت‌خانه‌ها و یا اتحادیه‌های بین‌المللی هستند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی است که از ۱۹۴۸ فعالیت خود را شروع کرده است. این سازمان با توجه به تحولات عمده و تاثیرگذاری که در زمینه هوش مصنوعی در حال رخ دادن است و اهمیت روندهایی که برگرفته از هوش مصنوعی زندگی آینده بشر را شکل خواهد داد، از می ۲۰۱۹ رصدخانه هوش مصنوعی را بصورت تخصصی به عنوان مرکز پایش و سیاست‌گذاری هوش مصنوعی راه‌اندازی کرده است. آگاهی از وجود این رصدخانه و فعالیت‌های آن برای نهادهای سیاست‌گذار و پژوهشگرانی که در زمینه هوش مصنوعی یا آینده‌پژوهی تحقیق می‌کنند ضروری و پرفایده است. هدف از این مقاله معرفی رصدخانه هوش مصنوعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که گامی ترویجی در جهت کمک به پژوهشگرانی است که در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند. این رصدخانه در چهار بخش اصلی به ارائه اطلاعات می‌پردازد. «اصول هوش مصنوعی سازمان همکاری توسعه اقتصادی»، «سیاست‌گذاری هوش مصنوعی»، «کشورها و ابتکارات» و همچنین «داده‌ها و روندهای هوش مصنوعی» چهار بخش اصلی این رصدخانه هستند که اطلاعات و گزارش‌های مفصلی قابل دسترسی است.

کلیدواژه‌ها


About the Defense AI Observatory. (2021).  Retrieved 20 August from https://defenseai.eu/
About the Observatory. (2021).  Retrieved 20 September from observatoire-ia.ulaval.ca
Artificial Intelligence for European Integration, Jean Monnet Centre of Excellence. (2021).  Retrieved 18 September from jmcoe.unito.it
Artificial Intelligence in Society. (2019). OECD Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/eedfee77-en.
A Guide to Setting Up an Urban Observatory, UN Habitat for a better Urban Future. (2020). UN HABITAT.
Kelly, K. (2017). The inevitable: Understanding the 12 technological forces that will shape our future. Penguin.
Kleijn, M. d. (2018). Using AI to map AI. Elsevier. https://www.elsevier.com/connect/using-ai-to-map-ai
Mitchell, M. (2019). Artificial intelligence: A guide for thinking humans. Penguin UK.
The Observatory for Artificial Intelligence in Work and Society. (2021).  Retrieved 25 September from ki-observatorium.de
OECD NETWORK OF EXPERTS ON AI. (2021). O. Publishing.
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital transformation. (2017). OECD Publishing. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/9789264268821-en
WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence. (2019). World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/edocs/ pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
 
ww.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=467853