بررسی نرم‌افزار پژوهیار: ابزاری کمکی برای پژوهشگران در مجموعه‌سازی، سازماندهی و استناددهی منابع اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مدیر پروژه نرم افزار پژوهیار ؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

چکیده

جستجو، گردووری و سازماندهی منابع اطلاعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی از یک سو و استناددهی ب
منابع مورد استفاده از سوی دیگر، همواره یکی از مسائل مهم و ضروری پژوهشگران بوده است. ب
موازا رشد و توسع فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، کتابخان ها، دانشگاهها، مراکز اطلاعرسانی،
علمی و پژوهشی ب ابزارهای ذخیره و بازیابی اطلاعا مناسب و سودمند مجهز شدند و هم نین،
ایجاد و توسع شبک وب و اینترنت جهانی، منجر ب دسترسی پژوهشگران ب منابع بیشمار اطلاعاتی
شد. در این میان ذخیره و مجموع سازی فرادادههای اطلاعاتی در یک کتابخان دیجیتالی با استفاده از
ابزارهای دیجیتالی کار را وسانتر میسازد. استناددهی و ارجاع ب منابع اطلاعاتی استفاده شده با
شیوههای استاندارد مزیت دیگری است ک کاربران ب ون نیاز دارند. علاوه بر ون در محیب دیجیتال نیاز
ب ابزاری مناسب است ک با پشتیبانی قالبها و استانداردهای صفحا وب کار ذخیرهسازی داده را
میسر کند. نوشتار حاضر، با مروری کلی ب معرفی نرمافزارهای مدیریت استناددهی، ویژگیهای ون و
سپس محدودیتهای ون برای تولید نرمافزار پژوهیار، ب عنوان اولین نرمافزار فارسی زبان مدیریت
استناددهی و ارجاعا میپردازد، و با هدف بررسی ویژگیها و قابلیتهای ون را در مجموع سازی،
سازماندهی و استناددهی و با رویکردی مروری امکانا ون را ک ب صور تجربی پیاده شده است،
در زمین مدیریت استناددهی معرفی میکند
.

کلیدواژه‌ها


پژوهیار. (1390). “پژوهیار|استناددهی و سازمان‌دهی منابع.” پژوهیار. http://www.pajoohyar.ir/‎‎ دسترسی در (14 آبان 1392)
رمضانی، ابوذر، ابوالفضل رمضانی، و حمیدرضا مختاری‌ اسکی‌. (1390) . ‏‫مدیریت مآخذ فارسی با اندنوت X4. تهران: کتابدار.
سالارمهر، رضا. (۱۳۹۱). “شیوه سازگار نمودن پایگاه اینترنتی با نرم‌افزار مدیریت استناددهی پژوهیار.” فصلنامه ره آورد نور40 (3)67-72
سلطانی‌نژاد، احمد، هادی معبودی، و اسماعیل یزدان‌پور.( 1389). راهنمای کاربردی زوترو : ایجاد و ساماندهی کتابخانه دیجیتالی شخصی آنلاین. تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات.
شاهزاده، عباس. (۱۳۹۱). “ساختار و نسخه‌های پژوهیار.” فصلنامه ره آورد نور. 40(3)56-61
صحرایی. نرگس. (1391)." معرفی نرم‌افزارهای مدیریت استناددهی و قابلیت های این نرم افزارها". فصلنامه رهاورد نور.40(3)42-47
علی مرادی، مصطفی.( 1391). فصل نامه اطلاع رسانی وآموزشی و مطالعات رایانه ای علوم اسلامی - دسترسی در
http://rahavardnoor.com/modules.php?name=archive&pa=showarticl&id=700.
کامفیروزی، آرمین. (1391). معرفی ۵ نرم افزار برتر مدیریت Citation و رفرنس دهی|eArmin-فن آوری اطلاعات. دسترسی در http://www.earmin.com(10 دی 1390)
مهدیزاده، ولی‌اله، و سعید برمکی.( 1390). آموزش جامع مدیریت منابع علمی مقاله، پروپوزال تحقیقاتی و پایان نامه و کتاب با برنامه Endnotes. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 
Francese, Enrico (2013). "Usage of Reference Management Software at the University of Torino". JLIS.it (University of Florence) 4 (1). doi:10.4403/jlis.it-8679. Retrieved 29/06/2013
Zotero. 2012. “Zotero Documentation.” http://www.zotero.org/support/kb/importing_records_from_endnote. Accessed October5 2013