کلیدواژه‌ها = علم
تعداد مقالات: 8
1. سیاستگذاری علم، فناوری و ترویج علم در ایران: یک ضرورت ملی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-31

اکرم قدیمی؛ الهه حجازی


4. خانه های علم و زندگی حلقه واسط ترویج علم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-14

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


6. ارزیابی اثرات زیست محیطی: دستیابی به توسعه پایدار از راه افزایش سواد مدنی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-25

سیده زهرا اجاق؛ حمید وکیل


7. چیستی دیپلماسی علم و فناوری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-55

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


8. مبانی ارزشی علم و ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 6-16

اکرم قدیمی؛ رحمان حریری