راهنمای نویسندگان

"شیوهنامه تدوین مقاله نشریه ترویج علم"

ضمن رعایت چهارچوب علمی در تنظیم مقاله به نکات زیر توجه کنید:

 • موضوع مقاله درباره ترویج علم یا یکی از زمینه‌های تخصصی علوم برای عموم مردم باشد.
 • مقالات فقط تخصصی در یک زمینه خاص علمی پذیرفته نمی‌‌شود.
 • مقالات با نرم افزار word به همراه pdf آن و حداکثر در 8 هزار کلمه تهیه شود.
 • مقالات ارسالی نباید قبلاً به چاپ رسیده باشند و یا هم‌زمان برای بررسی به مجلات دیگری ارسال شده باشند (در غیر این‌صورت پی‌گیری آن متوقف می‌شود).
 • در انتخاب عنوان از حداقل واژگان استفاده شود.
 • مقاله های ارسالی باید شامل عنوان مقاله؛ نام نویسنده ‌یا‌ نویسندگان؛ رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان، ایمیل و نویسنده عهده‌دار مکاتبات باشد.
 • چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه مجزا در 200 الی 300 کلمه و کلیدواژگان در انتهای چکیده باشد.
 • واژه‌های تخصصی در داخل متن، در آخر مقاله فهرست شود.
 • اسامی خاص یک‌دست باشد و از سبک متعارف نوشته‌های علمی خارجی تبعیت کند.
 • فصلنامه در ویرایش مقالات بدون تغییر محتوا آزاد است.
 • نقد و معرفی کتاب، مصاحبه با افراد شاخص در حوزه ترویج علم یا متخصصان در حوزه‌های مختلف علمی و معرفی افراد شاخص در حوزه ترویج علم نیز بخش‌هایی از فصلنامه خواهد بود.
 • ارجاع منابع و مأخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده‌‌شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

* منابع فارسی: (نام و نام‌خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه)، مثال: (روحانی، 1376: 371).

* منابع لاتین: (نام و نام‌خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه)، مثال: (Morgan, 1965:17).

* چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیشتر از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

 • در پایان مقاله (منابع)، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به طور جداگانه به صورت زیر آورده ‌شود:

* کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد.

* مقاله نشریه: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ). نام مقاله. مجله (ایتالیک). شماره مجله، صفحه.

* مقاله دایرة‌المعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ). نام مقاله، نام دایرة‌المعارف (ایتالیک). جلد و صفحه‌، محل نشر: نام ناشر

* مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ؛ روز، ماه، سال). عنوان مقاله. نام روزنامه (ایتالیک). شماره صفحه.

* مقاله وب‌سایت: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ). نام مقاله (ایتالیک). بازیابی شده در تاریخ (تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، سال). نام ناشر سایت، آدرس سایت.

 • معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات در پایین هر صفحه آورده شود. توضیحات اسامی در انتهای مقاله در بخش یادداشت‌ها درج شود. اگر ارجاع و اسناد در یادداشت می‌باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود.
 • شکل‌ها و تصویرها باید به‌گونه‌ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه‌پردازی مناسب باشند. جدول‌ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید شود.
 • هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان‌ها‌یی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‌اند، در پایان مقاله قبل از پی­نوشت‌ها آورده شود.