انجمن ترویج علم ایران با توجه به اهداف‌ و وظایف خود به منظور ترویج علم و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی، دوفصلنامه علمی «ترویج علم» را بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه تعیین اعتبار مجلات و نشریات علمی منتشر می‌کند.

اولین شماره نشریه در سال 1390 منتشر شده است.

 

درباره مجله:

 • صاحب امتیاز: انجمن ترویج علم ایران
 • سردبیر: مهدی زارع
 • مدیر مسئول: اکرم قدیمی
 • مشاور سردبیر: حسن نمک‌دوست
 • نوبت های چاپ:دو فصلنامه
 • وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:9033-2251
 • زبان مجله:فارسی(چکیده انگلیسی)
 • قابل دسترسی ازisc.gov.ir، magiran.com
 • حوزه تخصصی: ترویج علم
 • هزینه چاپ مقاله: رایگان
 • نوع مجله:علمی-ترویجی
 • نوع مقالات: پژوهشی- ترویجی - مروری
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات:بلی
 • نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل دو داور
 • مدت زمان داوری: 30 روز
 • مشابهت یابی: سامانه همیاب

 

این فصلنامه طبق مجوز شماره  72993/11/3/89 مورخ89/10/19 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی- ترویجی می‌باشد.

این فصلنامه براساس نامه شماره 32980/92 مورخ 92/11/23  از هیئت نظارت بر مطبوعات کشور مجوز دریافت کرده است.

 
شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1398 

3. کاربرد سیبرنتیک در مدیریت دانش در سازمان ها

صفحه 49-83

فاطمه زندیان؛ لیلا جباری؛ حسن منطق


5. موسیقی طبیعت و انسان

صفحه 115-140

نگین خاتونی؛ مهدی کلاهی


6. بررسی اثر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات

صفحه 141-167

هومن شبابی؛ احمد جعفری صمیمی؛ فاطمه رضایی دونچالی