ارتباط اهمال کاری تحصیلی و عزت نفس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه

چکیده

اهمال­کاری به عنوان تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار به‌ آینده و استفاده از پوزش­خواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف شده است (الیس و کانوس، 2002). اهمال‌کاری رفتاری ناپسند و ناراحت­کننده است که پیامدهای ناخوشایندی چون اضطراب، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس را به دنبال دارد. هرگز نمی­توان از تأخیر در انجام کارها به تصور بهتر ارائه کردن آنها دفاع کرد. به تعویق انداختن کارها به مرور به صورت عادت رفتاری درمی­آید و موجبات سرزنش مداوم خود را برای فرد‌ ایجاد ‌می‌کند. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی این پدیده تقریباً فراگیر علاوه بر ارائه تعریفی مبسوط به بیان عوامل مرتبط و اثرگذار بر آن بپردازد و در عین حال رابطه نزدیک آن را با عزت نفس در مورد بررسی قرار دهد.


کلیدواژه‌ها