نقش فناوری اطلاعات در تکامل صنعت جهانی فروش کتاب و رهیافت های آن برای ارتقاء کسب و کارهای کتابفروشی ایرانی (مطالعه موردی آمازون و طاقچه)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا،تهران

2 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران؛ مدیر مسئول انتشارات رؤیای پارسیان

10.22034/popsci.2021.254597.1066

چکیده

با اینکه یک کتاب چاپی امروزی بسیار شبیه کتابهایی به نظر می رسد که دهه ها پیش خریده می شدند، طوفانی از تغییرات بر کل بازار و بازیگران آن تاثیر گذاشته است. کسب و کارها بیش از پیش تحت تاثیر نیروهای تغییری مانند جهانی سازی، ادغام صنایع و البته فناوری قرار می گیرند و سالهاست که تازه واردی به نام تجارت الکترونیک تقریبا در تمام بازارهای جهان هنرنمایی می کند. در این میان برخی صنایع ستی همچون خرده فروشی کتاب نیز تحت تاثیر تغییر رفتارهای خرید مشتریان که نه تنها انتظار کیفیت بالاتر بلکه خدمات مبتنی بر پاسخگویی نیز دارند، قرار گرفته اند. در این پژوهش ابتدا به معرفی و ذکر تاریخچه صنعت کتاب در سطح بین الملل پرداخته شده و در ادامه بررسی خواهد شد که چگونه فناوری اطلاعات بر نشر و توزیع کتاب تاثیر می گذارد و همچنین در مورد تفاوتهای مدل کسب و کار الکترونیکی در مقایسه با شیوه ی سنتی آن بحث خواهد شد. بعلاوه به تغییرات درآمدی در مدل سنتی و دیجیتال پرداخته می شود. در این میان کسب و کار پیشنهادی برای این پژوهش، در صنعت بین المللی آمازون و در بازار داخلی طاقچه است. لذا به معرفی شرکت ها و مدل و محیط کسب و کارشان، بررسی عوامل موفقیت و شکست آنها و در نهایت مقایسه کسب و کارهای انتخابی و پیشنهاداتی برای گسترش ایده کسب و کار و آینده این صنعت به ویژه با توجه به تاثیر فناوری پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها