کلیدواژه‌ها = علم
سیاستگذاری علم، فناوری و ترویج علم در ایران: یک ضرورت ملی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 5-31

اکرم قدیمی؛ الهه حجازی


خانه های علم و زندگی حلقه واسط ترویج علم

دوره 5، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 7-14

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


چیستی دیپلماسی علم و فناوری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 49-55

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


مرزهای جدید در دیپلماسی علم

دوره 3، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 67-71

غزاله نظیف کار


مبانی ارزشی علم و ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 6-16

اکرم قدیمی؛ رحمان حریری