کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
سناریوهای آینده‌ی حکمرانی فناوری اطلاعات

دوره 14، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 121-150

10.22034/popsci.2023.401095.1276

شهره ناصری؛ امیر ناظمی؛ ناصر باقری مقدم؛ امیرهوشنگ حیدری


متن کاوی :مفاهیم و روش ها

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 157-171

10.22034/popsci.2022.306089.1130

فاطمه جلالی شیجانی؛ مجید شیرزاد