نویسنده = اکرم قدیمی
سنجش اعتماد عمومی به علم از دیدگاه ایرانیان

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 11-38

10.22034/popsci.2023.397525.1271

اکرم قدیمی؛ سمیه کریمی زاده اردکانی


روزنامه‌نگاری علم و ترویج علم در عصر رسانه‌های نوین

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 247-266

10.22034/popsci.2022.330012.1165

بهاره صفوی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ اکرم قدیمی؛ لیلا نیرومند


سیاستگذاری علم، فناوری و ترویج علم در ایران: یک ضرورت ملی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 5-31

اکرم قدیمی؛ الهه حجازی


خانه های علم و زندگی حلقه واسط ترویج علم

دوره 5، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 7-14

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


مبانی ارزشی علم و ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 6-16

اکرم قدیمی؛ رحمان حریری