نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، حسن بحران کووید 19 و نظریه های سیاستگذاری عمومی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-66]
 • الماسی فرد، محمدرسول شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی: فرایند شکل‌گیری و توسعه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 145-173]

ب

 • بخشم، میلاد شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی: فرایند شکل‌گیری و توسعه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 145-173]

ج

 • جباری، لیلا تحلیل چشم‎انداز پژوهش، نقشه دانش و الگوهای هم ‎نویسندگی مطالعات کووید 19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 123-144]
 • جعفری، سمیه تحلیل چشم‎انداز پژوهش، نقشه دانش و الگوهای هم ‎نویسندگی مطالعات کووید 19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 123-144]
 • جعفری، سمیه سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی: مورد مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 164-186]
 • جهانشاهی جواران، راضیه مقایسه معیارهای ارزیابی پژوهش‌ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاند، هنگ‌کنگ، دانمارک و ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 48-77]

ح

 • حافظی، رضا سناریوها، راهبردها و الزامات پاسخگویی به بحران‌های فراگیر: مطالعه موردی پاندمی کووید-19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 83-108]
 • حجت حسینی، سیده زهرا الگوهای خدماتی و استراتژی های کاربردی کتابخانه های دانشگاهی در دوران کرونا: یک مطالعه ی متن پژوهانه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 188-212]
 • حیدری، امیرهوشنگ پیش‌نگری و پس‌نگری در مواجهه با شیوع بیماری کووید 19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 109-122]

د

 • درستکار، احسان ترویج شاخص‌های توسعه با رویکرد مولفه برتری و رشد هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • درودی، ابوالفضل نقش فناوری اطلاعات در تکامل صنعت جهانی فروش کتاب و رهیافت های آن برای ارتقاء کسب و کارهای کتابفروشی ایرانی (مطالعه موردی آمازون و طاقچه) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 139-163]

ر

 • رحیمی، ابراهیم ارائه مدل ساختاری رابطه کارمند-سازمان و رفتار نوآورانه با میانجی گری اعتماد سازمانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 213-238]
 • رحیمی، ابراهیم تاثیر برند منابع انسانی بر بهره وری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 271-294]
 • رستمی، فرحناز سازه های تأثیرگذار بر سواد اطلاعاتی و رایانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی در دانشگاه های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 28-46]
 • رمضان‌پور نرگسی، قاسم کارکردهای نوین دانشگاه‌ها در ارتباط با دانش، نوآوری و توسعه اقتصادی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 174-199]

ز

 • زارع، مهدی کرونا و مدیریت بحران: لزوم بهره‌گیری از روش علمی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 5-17]

س

 • سعدآبادی، علی اصغر آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز 1404 از منظر مشارکت عمومی در علم، فناوری و نوآوری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 78-113]
 • سلاجقه، مژده مقایسه معیارهای ارزیابی پژوهش‌ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، فنلاند، هنگ‌کنگ، دانمارک و ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 48-77]
 • سیدی، سیده سمانه نقش فناوری اطلاعات در تکامل صنعت جهانی فروش کتاب و رهیافت های آن برای ارتقاء کسب و کارهای کتابفروشی ایرانی (مطالعه موردی آمازون و طاقچه) [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 139-163]

ص

 • صاحب الداری، مینو بررسی نقش استراتژی هم‌رقابتی در عملکرد نوآوری شرکت های حوزه‌‌‌‎ی IT با ملاحظه ی میانجی‌گری ظرفیت جذب و تسهیم دانش [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 245-274]
 • صفری شاد، فرانک تاثیر برند منابع انسانی بر بهره وری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 271-294]
 • صفوی، بهاره ارزیابی انتقادی مدل‌های درک عمومی از علم استفاده از تمرین برای آگاهی از نظریه‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 275-314]

ع

 • عباسی رستمی، نجیبه تاثیر برند منابع انسانی بر بهره وری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 271-294]
 • عطائی، پوریا سازه های تأثیرگذار بر سواد اطلاعاتی و رایانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی در دانشگاه های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 28-46]

ف

 • فرشید، راضیه سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی: مورد مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 164-186]

ق

 • قائدشرفی، هما کارکردهای نوین دانشگاه‌ها در ارتباط با دانش، نوآوری و توسعه اقتصادی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 174-199]
 • قدیمی، اکرم ارزیابی انتقادی مدل‌های درک عمومی از علم استفاده از تمرین برای آگاهی از نظریه‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 275-314]

ک

 • کریمی، حسین شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی: فرایند شکل‌گیری و توسعه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 145-173]
 • کریمی، حمید سازه های تأثیرگذار بر سواد اطلاعاتی و رایانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی در دانشگاه های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 28-46]
 • کلهری، خدیجه سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی: مورد مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 164-186]
 • کوثری، سحر سیاست‌های عمومی مواجهه با آثار آتی کووید 19 [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 67-82]
 • کیاکجوری، کریم تحلیل تماتیک موانع همکاری دانشگاه و صنعت [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 239-270]

م

 • محمودپور، بختیار بررسی میزان دستیابی به اهداف و انطباق با ویژگی‌های آموزش غیر رسمی یک رویداد ترویج علم (مطالعۀ موردی رویداد: بیا زِ سنگ بپرسیم) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 200-228]
 • مرادحاصلی، سمیه سازه های تأثیرگذار بر سواد اطلاعاتی و رایانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی در دانشگاه های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 28-46]
 • منجزی، ایمان ارائه مدل ساختاری رابطه کارمند-سازمان و رفتار نوآورانه با میانجی گری اعتماد سازمانی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 213-238]
 • مهدی زاده، منصوره بررسی ابعاد و برخی پیامدهای اجتماعی ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا در جامعه به مثابه یک مخاطره جهانی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 19-44]
 • موسوی، آرش بحران کووید 19 و نظریه های سیاستگذاری عمومی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 45-66]

ن

 • نوری، مریم سازه های تأثیرگذار بر سواد اطلاعاتی و رایانه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی در دانشگاه های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 28-46]

و

 • ودایع خیری، رقیه ترویج شاخص‌های توسعه با رویکرد مولفه برتری و رشد هوشمند [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • ورع، نرجس سامانه های پیشنهاددهنده نشریه جهت چاپ مقاله: ابزار کمکی پژوهشگران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 229-243]
 • وهابزاده کبریا، قربان تاسیس موزه سیل به‌عنوان تکنیک آموزشی در ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 295-315]