نمایه نویسندگان

ا

 • اصغری، سید علی ارزیابی آرمان توسعه‌ پایدار بر بستر تداوم جریان اصلی توسعه‌ پایدار در دستورکار 2030 [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 27-41]

ب

ت

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه نقش روزنامه نگاران علم در ارتقای سطح دانش جامعه و مقابله با شبه علم [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 5-22]
 • تازه‌کندی، مهدی زینالی چرا ربط هنوز مفهوم اساسی در علم اطلاعات است؟ (با وجود اینکه پیشرفت عظیمی در فناوری اطلاعات رخ داده است) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 149-159]

ح

 • حاج حسینی، حجت اله بررسی ویژگی های برجسته کارآفرینی فناورانه و تفاوت آن با کارآفرینی مرسوم [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 41-63]

ر

 • رضایی ‌مقدم، کورش تحلیل آسیب‏ شناسانه رهیافت پیش‏ الگوی تعاملی ترویج و توسعه فناوری در بخش کشاورزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 99-112]
 • رضایی مقدم، کورش مطالعات ارزیابی اثرات توسعه: ترویج علم در مدیریت محیط‌ زیست [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 43-60]

س

 • سرحدی، پیمان بررسی ویژگی های برجسته کارآفرینی فناورانه و تفاوت آن با کارآفرینی مرسوم [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 41-63]

ش

 • شجاعی، ستاره تشخیص بهنگام کودکان با ناتوانی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 105-123]
 • شهسواری، قاسم حکمرانی الکترونیک، چالش های دموکراسی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 79-97]
 • شیرکرمی، جواد تحلیل رابطه دو سویه تربیت و اجتماع [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 23-40]

ص

 • صفوی، بهاره نقش روزنامه نگاران علم در ارتقای سطح دانش جامعه و مقابله با شبه علم [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 5-22]

ض

ع

 • عبداللهی، فاطمه نظام رتبه بندی سایمگو و راهکارهای جست وجو در آن [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 65-104]

ق

 • قدیمی، اکرم معرفی بسته برنامه های مربوط به آگاه سازی در خصوص ترویج علم و نقشه جامع علمی کشور [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 5-25]

ک

 • کرمی، غلامحسین مطالعات ارزیابی اثرات توسعه: ترویج علم در مدیریت محیط‌ زیست [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 43-60]
 • کرمی، غلامحسین تحلیل آسیب‏ شناسانه رهیافت پیش‏ الگوی تعاملی ترویج و توسعه فناوری در بخش کشاورزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 99-112]
 • کریمی‏ گوغری، حمید تحلیل آسیب‏ شناسانه رهیافت پیش‏ الگوی تعاملی ترویج و توسعه فناوری در بخش کشاورزی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 99-112]
 • کیانپور، سپیده رویکردهای نظری متفاوت به آسیب‌پذیری جامعه در برابر خطرات طبیعی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-78]

م

 • مبرقعی، نغمه کاربرد رویکرد سازگاری اکوسیستم محور در تحقق شهرهای تاب آور اقلیمی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 125-145]
 • مختاری، زهرا کاربرد رویکرد سازگاری اکوسیستم محور در تحقق شهرهای تاب آور اقلیمی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 125-145]
 • مهرآئین، مصطفی رویکردهای نظری متفاوت به آسیب‌پذیری جامعه در برابر خطرات طبیعی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-78]
 • موسوی، آرش اخلاق در رسانه های دیجیتال: معرفی دیدگاه چارلز اس [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 113-130]

ن

ه