پی ریزی طرح اولیه برای طراحی ابزارهای دیجیتال در موزه‌ها و مراکز علم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

طراح مستقل موزه و مراکز علم

چکیده

امروزه استفاده از ابزارهای دیجیتال بین مردم امری بسیار عادی شده است و تقریباًً همگان به نوعی از این ابزارها استفاده می­کنند.این مسئله دو روی یک سکه را برای طراحان موزه­های علم نمایش می­دهد. استفاده از ابزارهای دیجیتال، می­تواند  فرصت بی­نظیری برای ما ایجاد کند و امکان استفاده از جلوه بصری ویژه و امکانات بی­انتهای دیجیتالی را ارائه ­دهد. اما روی دیگر سکه این است که ابزارهای دیجیتال به واسطه حضور بیش از حد نزد مخاطبان  به امری بسیار عادی بدل شده است و  این امر می­تواند به بی­انگیزگی مخاطبان در موزه علم منجر شود و به افت کارکرد موزه علم بیانجامد.
   برای استفاده از مزایای یک ابزار دیجیتال و رفع مشکلات آن، راهکارهایی وجود دارد که در طراحی یک موزه علم و ابزارهای دیجیتال آن می­توان از آنها استفاده کرد. در متن حاضر راهکارهای طراحی ابزارهای دیجیتال در یک موزه علم مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت نمونه­ای از این ابزارهای طراحی شده بر اساس راهکارهای فوق به عنوان نمونه موردی معرفی می­شود.

کلیدواژه‌ها