نگاهی به مفهوم شناسی اخلاق زیستی و گونه‌های آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

اخلاق زیستی در زمرة سپهرهای اندیشه­ای بین­رشته­ای است که از آمیزش دو موضوع اخلاق و زیست شکل گرفته است و بر دامنه قلمروهای فکری ای که به این دو عرصه ارتباط می­یابند، نظارت می­کند و از نظرگاه ارزش­های اخلاقی خویش، این دانش و علوم را مورد مداقه قرار می­دهد، یعنی با درگیر کردن فلسفه اخلاق از یک سوی و مقوله­های پزشکی از سوی دیگر، به دنبال پاسخگویی به معضلات و ابهام­های ناشی از عملکردها و پژوهش­های پزشکی از منظر اخلاق است. این حوزه نوین در ادبیات علمی ایران نیز به همین میزان تازه است و ورود به بطن و متن سرشت آن مستلزم وقوف بر مفاهیم و گستره­شناسی از یک سو و گونه­شناسی و حوزه­های کارویژه­ای آن است.

کلیدواژه‌ها