بررسی اثرات مراکز علم در جذب مخاطبان به مفاهیم علمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

طراح مستقل موزه و مراکز علم

چکیده

از مهم­ترین کارکردهای یک برنامه­ریزی آموزشی مؤثر در سطوح مختلف، به خصوص وقتی درباره ترویج علم به قشر عمومی جامعه بحث می­شود، نمایش جذابیت­هاست. این جذابیت­ها هم نه به عنوان هدف بلکه به عنوان ابزاری برای جذب مخاطب و ماندگار کردنِ  مخاطب نسبت به آموزش­های ارائه شده طراحی و ارائه می­­شود. در آموزش­های رسمی و در سطوح گوناگون دست طراحان آموزشی به دلایل متنوعی از جمله فضای آموزشی، حوزه­های مفهومی و... در ایجاد جذابیتِ آموزشی و محتوایی بسته است. اما در فضاهایی همچون موزه­های علم و مراکز علم (هریک به شیوه انحصاری خود) امکان استفاده از ابزارها، فنون و روش­های مختلف برای ایجاد جذابیت و پایداری آموزشی (ترویج علم و دانایی) به شکلی بسیار وسیع میسر است.

کلیدواژه‌ها