الگوهای خدماتی و استراتژی های کاربردی کتابخانه های دانشگاهی در دوران کرونا: یک مطالعه ی متن پژوهانه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

10.22034/popsci.2021.288192.1091

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی واکنش کتابخانه‌های دانشگاهی در طول پاندمی کوید-۱۹ و تعیین شیوه‌های کاری، الگوهای خدماتی، استراتژی‌های کاربردی و نقش ایفا شده آن‌ها بود. این مطالعه یک بررسی متن پژوهانه است که به روش تحلیل محتوا انجام پذیرفت. تعداد 25 مقاله در حوزه کتابخانه‌های دانشگاهی در دوران پاندمی کوید-19 از میان مقاله‌های منتشر شده در مجلات معتبر علمی بازیابی شده در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف به روش تصادفی انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که اکثر کتابخانه‌های دانشگاهی در کشورهای مختلف به‌‌صورت فیزیکی برای کاربران در هنگام شیوع این بیماری همه‌گیر بسته شده‌بودند اما به آنها خدمت رسانی می‌شد. در این دوران اکثرکتابخانه‌ها صفحات وب خود را نوسازی کردند، منابع جدیدی را تخصیص دادند، و طرح‌های آنلاین قوی را برنامه‌ریزی کردند. پورتال دانشگاه و دیگر ابزارهای رسانه‌های اجتماعی در طول این بیماری همه‌گیر از ابزارهای ارتباطی کم استفاده بودند. کارکنان کتابخانه دورکاری می‌کردند و به دلیل ارتباط شبانه‌‌روزی در طول هفته و بدون هیچ سیاست کاری رسمی برای پرداختن به روال‌های کاری جدید، احساس مسئولیت بیش از حد داشتند.کتابداران دانشگاهی احساس می‌کردند که شکاف دیجیتالی، نداشتن مهارت سواد دیجیتالی و سرعت پایین اینترنت مهمترین موانع انتقال آنها از حالت فیزیکی به حالت آنلاین و استفاده کمتر از منابع آنلاین کتابخانه و پورتال‌‌های وب است. این مطالعه همچنین توصیه‌‎هایی را برای بهبود نقش کتابخانه‌‌/ها در چنین شرایطی ارائه داد.

کلیدواژه‌ها