شرکت‌های دانش‌بنیان زایشی: فرایند شکل‌گیری و توسعه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و کارافرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

اهمیت شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان و تأثیر اقتصادی و اجتماعی آن‌ها از طریق تجاری‌سازی تحقیقات مبتنی بر دانشگاه به مدت طولانی موضوع موردعلاقه دانشگاهیان و سیاست‌گذاران بوده است. شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان در حال تبدیل‌شدن به یک پدیده مهم جهانی می‌باشند. در حال حاضر شرکت‌های زایشی دانش بنیان در مأموریت نسل جدید بیشتر دانشگاه‌ها مدنظر قرار گرفته و به‌عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی، عاملی برای کاربردی ساختن تحقیقات دانشگاهیان و نقش پررنگ آنها در انتقال فناوری و دانش موردتوجه قرار می‌گیرد. دانشگاه‌ها به‌طور فزاینده‌ای از ایجاد شرکت‌های زایشی دانش بنیان برای تجارتی کردن نتایج تحقیقات خود پشتیبانی می‌کنند. شرکت‌های زایشی دانش بنیان دارای مفاهیم اجتماعی و اقتصادی مهمی ازجمله ایجاد مشاغل جدید و افزایش جریان‌های درآمدی می‌باشند. هدف این مطالعه تبیین فرآیند شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان و شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان بود. نتایج مطالعه نشان داد که راه‌اندازی یک شرکت زایشی دانش‌بنیان فرآیندی چند مرحله ایست که با تحقیقات دانشگاهی آغاز و مراحل خلق و افشا، تصمیم در مورد مالکیت فکری، بازاریابی فناوری و اعطای مجوز را تا زمان تأسیس شرکت طی می‌کند. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان نیز، ویژگی‌های دانشگاه و بنیان‌گذاران شرکت زایشی دانش‌بنیان، مشخصه‌های محیطی، فناوری و محصول نهایی بیان شد.

کلیدواژه‌ها