بحران کووید 19 و نظریه های سیاستگذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا این روزها از مرزهای محل تولد خود یعنی شهر ووهان چین عبور کرده و به بحرانی بین-المللی تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی بیماری ناشی از این ویروس (کووید 19) را یک همه‌گیری گسترده جهانی اعلام کرده و دبیر کل سازمان ملل بحران را بزرگترین بحران سلامت پس از جنگ دوم جهانی دانسته است. مساله کرونا اگر چه در بادی امر مساله‌ای پزشکی و مربوط به رابطه میان پزشک و بیمار بنظر می‌رسد، گستره و پیچیدگی آن به گونه‌ایست که تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع امروزین را درگیر می‌کند. این مساله، به همین دلیل، مساله‌ای برای سیاستگذاری عمومی است. مقاله حاضر نسبت بحران کرونا را با نظریه‌های سیاستگذاری عمومی می‌کاود. برای این منظور پس از مروری سریع بر مبانی نظری حوزه مطالعاتی سیاستگذاری عمومی و معرفی یک رویکرد سیستمی به فرایند سیاستگذاری، این سیستم و اجزای آن بر وضعیت جاری بیماری کووید 19 و سیاست‌های مرتبط با آن نقش شده و تلاش می-شود تا تحلیلی از ابعاد سیاستگذارانه این پاندمی ارائه گردد. تحلیل ارائه شده در مقاله ضمن تشریح حلقه اصلی و اپیدمیولوژیکِ سیاستگذاری در این مساله، محدودیت‌های اقتصادی و نهادی و محدودیت‌های ناشی از عملکرد ائتلاف‌های ذینفعان و همینطور محدودیت‌های ناشی از ایده‌ها و باورهای بازیگران مرتبط با این مساله را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها