تحلیل کیفی محتوای کتاب درسی تفکر و سبک زندگی در ارتباط با مقوله های خواندن و مطالعه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابدار کتابخانه‌عمومی جابربن حیان شهر مس سرچشمه، رفسنجان

2 دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

 هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی تفکر و سبک زندگی در مقوله­های خواندن و مطالعه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر رویکرد پژوهش، کیفی است. جامعه آماری پژوهش کتاب درسی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم در سال 1397 است. برای رسیدن به محتوای پیام­های کتاب در ارتباط با خواندن از تحلیل محتوا استفاده شد. کتاب به بطور کامل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و  مفاهیم مرتبط با خواندن استخراج و دسته‌‌بندی گردید. سپس این مفاهیم دسته‌بندی و از نظر سطح انتزاع به مقوله و زیرمقوله تبدیل شدند. نتایج نشان داد کتاب به لحاظ پرداختن به عناصر مطالعه و هدایت دانش‌آموز در جهت شیوه صحیح مطالعه عملکرد مطلوبی برخوردار است. اما آنچه که بیش از هر چیز به چشم می­آید عدم توجه کتاب حاضر به بیان صریح و شفاف مزیت خواندن و نقش آن در داشتن تفکری صحیح است. همچنین کتاب دارای فعالیت‌هایی است که به طور مداوم دانش‌آموز را ترغیب به تفکر می­کند اما در هیچ قسمت از کتاب راه پاسخ به سؤالات را به دانش‌آموز معرفی نمی­کند و تنها در قسمت طرح پژوهشی یکی از راه­های جمع‌آوری اطلاعات را مراجعه به کتابخانه بیان می­کند.

کلیدواژه‌ها