دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

روزنامه‌نگاری علم و ترویج علم در عصر رسانه‌های نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.22034/popsci.2022.330012.1165

بهاره صفوی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ اکرم قدیمی؛ لیلا نیرومند


بکارگیری نوآوری اجتماعی جهت حل معضل کودکان کار با استفاده از تفکر سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2022.288693.1096

علی اصغر سعدآبادی؛ ندا آرامی پور؛ کیارش فرتاش


لزوم سیاست‌گذاری آینده‌پژوهانه علم و فناوری در حوزه آب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2022.293985.1107

امیرهوشنگ حیدری


رصدخانه هوش مصنوعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2022.296606.1112

حسن بشیری


راهنمای نگارش عملی پیشینه پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2022.297554.1114

ناهید شاه ویسی


بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایة انسانی بیمارستانی در حوزة مدیریت ویروس کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2022.302542.1120

سمانه سهرابی؛ داریوش مهدوی؛ محمد فرحبخش؛ محمود خدادوست؛ سعید غلامزاده؛ گوهر محمدی


بررسی رابطه هوش مصنوعی با وب معنایی و تعامل بین آنها (مطالعه مروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2022.304606.1124

لیلا بنی فاطمه؛ سعید غفاری


واکاوی بازاریابی نوآورانه و به‌کارگیری آن در سازمان‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2022.304368.1123

سیدحمیدرضا بزرگی؛ مژگان اشتهاردی؛ محمد مهدی لطفی هروی


متن کاوی :مفاهیم و روش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2022.306089.1130

فاطمه جلالی شیجانی؛ مجید شیرزاد


ارتباط بین اخلا ق حرفه ای و سلامت سازمانی حسابرسان و حسابداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2021.306905.1132

بهارک ترخونی؛ مهری رحمانی


بررسی اعتبار مدل رشد و توسعه سرمایه های اجتماعی در سازمان های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22034/popsci.2022.316657.1145