دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تجربة زیستی دانش‌آموزان مهاجر از تنوع فرهنگی در مدارس کشور ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.305823.1128

قاسم عرب شیراز؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده


راهبردهای کلان اقتصاد چرخشی در استقرار بوم سازگان نوآوری چرخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/popsci.2022.343200.1194

امیر عسگری؛ رضا عسگری


مقایسه و تحلیل محتوای آموزشی کتاب‌های درسی فیزیک دو کشور ایران و روسیه در مبحث الکترومغناطیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.325486.1157

ازاده درخشانفر؛ فاطمه احمدی کلاته احمد؛ اشرف السادات شکرباغانی


آسیب‌شناسی جایگاه حوزه ترویج علم در اسناد بالادستی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.328637.1162

قاسم آزادی احمدآبادی


طراحی مدل برنامه درسی رسمی و تجربه شده درس ریاضیات پایه ششم دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.333718.1173

علی غلامی پل بصره؛ مژگان محمدی نائینی؛ فائزه ناطقی


تقویت انگیزه معلمان در جهت ارتقاء صلاحیت‌های خود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.337056.1183

ویدا رحیمی نژاد


رویکرد قانون گذار در قبال پدیده کارچاق کنی و اعمال نفوذ برخلاف حق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.264786.1072

محمدامیر کریمی


کودهای زیستی: ترویج، توصیه و روش‌های مصرف در محصولات کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.308930.1133

هوشنگ خسروی


تاثیر پارک های علم و فناوری بر کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز با تاکید بر نقش استارتاپ ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.324377.1159

الهه جوادی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عبا س زاده


حرکت، عنصری پویا در سیستم های سیبرنتیکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.330916.1167

رویا وصال آزاد؛ احمدرضا احمدی میرقائد


بازسازی بوم‌سازگانی: رهیافتی اثربخش در دستیابی به پایداری شهری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.328154.1160

فاطمه طباطبایی یزدی؛ امیرعلی برومند


بررسی فرآیند بهبود زیست‌بوم کارآفرینی دانشجویی با به‌کارگیری روش آزمایشگاه زنده (مطالعه موردی طرح نوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22034/popsci.2022.334443.1178

علی اصغر سعدآبادی؛ فرنوش اعلامی؛ سارا پناهی؛ زهره رحیمی راد


سناریوپردازی آینده پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فقیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/popsci.2022.336281.1182

عبدالمناف نظری؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده