دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سناریوپردازی آینده پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فقیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/popsci.2022.336281.1182

عبدالمناف نظری؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده


تحلیل عناصر برنامه‌های درسی تحقق بخش شاخص‌های کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22034/popsci.2023.349770.1217

سمیه قراگوزلو؛ فائزه ناطقی؛ مهناز جلال وندی


بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری، شهرستان بم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/popsci.2023.378254.1245

مژده سلاجقه؛ معصومه حیدری پور


تحلیل محتوای کتاب فیزیک فنّی و حرفه‌ای ,و کار دانش به روش‌ تحلیل کمّی(گانینگ، فلش و مک‌لافلین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/popsci.2023.376258.1243

صفورا شیرین نوش؛ فاطمه احمدی کلاته احمد؛ بهناز علیمیرزایی


نقشه راه مرجعیت در علم، فناوری و نوآوری براساس اسناد بالادستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/popsci.2023.347119.1205

قاسم آزادی احمدآبادی


ارائه مدل کارآفرینی سازمانی بر قابلیت‌های فناورانه اینترنت اشیاء با رویکرد داده بنیاد در نظام آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/popsci.2022.340821.1191

معصومه آینه؛ مهدی حسین پور؛ محمد علی مختاری؛ محسن اعظمی


موزه کودکان، تاریخچه، اهمیت و ضرورت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/popsci.2022.350119.1219

بختیار محمودپور


روش تحلیل روایت یا روایت پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/popsci.2022.322593.1151

احمدرضا ورناصری؛ هادی الهائی


شناسایی الگوی اصلاح کج‌فهمی‌ها‌ی شیمی و ارتقای فرهنگ علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/popsci.2023.357801.1234

الهه کشاورز؛ فاطمه مشک بید


ترسیم نقشه دانش و الگوهای هم رخدادی واژگان کلیدی تولیدات علمی حوزه رویکرد کل نگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/popsci.2022.361114.1232

نورا حائری؛ مهناز محمودی زرندی؛ بهشید حسینی