کلیدواژه‌ها = آینده پژوهی
تعداد مقالات: 3
1. آینده‌نگاری فاوا، آینده‌پژوهی دین و ابزارهای نوین ارتباطی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-98

امیرهوشنگ حیدری


2. آینده ‏پژوهی و روش دلفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-93

امیرهوشنگ حیدری


3. مبانی و مفاهیم آینده‌پژوهی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-96

امیرهوشنگ حیدری