کلیدواژه‌ها = فناوری
سیاستگذاری علم، فناوری و ترویج علم در ایران: یک ضرورت ملی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 5-31

اکرم قدیمی؛ الهه حجازی


آزمایشگاه روی یک تراشه

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 51-57

مسعود کیخوائی؛ میلاد تخشا؛ قاسم سرگزی


چیستی دیپلماسی علم و فناوری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 49-55

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی


مبانی ارزشی علم و ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 6-16

اکرم قدیمی؛ رحمان حریری