کلیدواژه‌ها = روزنامه‌نگاری علم
روزنامه‌نگاری علم و ترویج علم در عصر رسانه‌های نوین

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 247-266

10.22034/popsci.2022.330012.1165

بهاره صفوی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ اکرم قدیمی؛ لیلا نیرومند


نقش روزنامه نگاران علم در ارتقای سطح دانش جامعه و مقابله با شبه علم

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 5-22

بهاره صفوی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی