کلیدواژه‌ها = حکمرانی الکترونیک
تعداد مقالات: 1
1. حکمرانی الکترونیک، چالش های دموکراسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-97

مهدی نصراصفهانی؛ قاسم شهسواری؛ مهربان هادی پیکانی