کلیدواژه‌ها = دیپلماسی علم و فناوری
تعداد مقالات: 1
1. چیستی دیپلماسی علم و فناوری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-55

اکرم قدیمی؛ آزیتا منوچهری قشقایی