نویسنده = غلامحسین کرمی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات ارزیابی اثرات توسعه: ترویج علم در مدیریت محیط‌ زیست

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-60

غلامحسین کرمی؛ کورش رضایی مقدم


2. تحلیل آسیب‏ شناسانه رهیافت پیش‏ الگوی تعاملی ترویج و توسعه فناوری در بخش کشاورزی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-112

حمید کریمی‏ گوغری؛ غلامحسین کرمی؛ کورش رضایی ‌مقدم